Magstim Bistim


Magstim BiStim² je pogodan za kortikalnu i za perifernu stimulaciju, što korisniku omogućava da isporuči precizne pod i supra-pragove kondicioniranja i test impulsa sa mogućnošću povezivanja dva pojedinačna kalema za interhemisfernu stimulaciju.

Magstim Rapid


Magstim je 1993 godine razvio prvi repetitivni TMS stimulator, nazvan Rapid, koji je evoluirao i proširio se u asortiman Magstim Rapid² familije stimulatora. Ovi stimulatori isporučuju dvofazne impulse, sa mogućnošću isporučivanje i pojedinačnih impulsa, ponavljajućih impulsa i theta burst stimulacije (TBS). Ovi stimulatori su bili prvi stimulatori na kojima je ispitivan pojedinačni i kontinuirani TBS preko ljudskog korteksa.