Navedene firme su mahom američkog ili evropskog porekla što dodatno garantuje kvalitet njihovih proizvoda.

Natus logo

Vodeća svetska firma za proizvodnju i razvoj neurološke dijagnostičke opreme. Made in USA.

DWL logo

Najzastupljeniji i najsofisticiraniji TCD uređaji na svetskom tržištu. Made in Germany.

Magstim logo

Najmoderniji magnetni stimulatori s mogućnošću rTMS-a koji se koristi u terapijske svrhe. Made in UK.

Medoc logo

Bol se može izmeriti. Uređaji za kvantitativno ispitivanje osećaja bola i temperature. Made in Israel.

Hillrom logo

Vodeća svetska kompanija u oblasti zdravstvene zaštite.

Lifelines logo

Poznat kao pionir EEG holtera, takođe pruža fleksibilna rešenja zasnovana na rutinskom EEG-u i LTM studijama.

Antneuro logo

Kompanija za proizvodnju potrošnog materijala u oblasti neurološke dijagnostike(EEG, EMG, TMS...).

ECI logo

Lider u proizvodnji potrošnog materijala za EEG uređaje.

Weaver and company logo

Jedna od najvećih svetskih kompanija za proizvodnju pasta, elektroda i elektro-provodljivih gelova.