Zastupništva

Navedene firme su mahom američkog ili evropskog porekla što dodatno garantuje kvalitet njihovih proizvoda.


Vodeća svetska firma za proizvodnju i razvoj neurološke dijagnostičke opreme. Made in USA.

Najzastupljeniji i najsofisticiraniji TCD uređaji na svetskom tržištu. Made in Germany.

Najmoderniji magnetni stimulatori s mogućnošću rTMS-a koji se koristi u terapijske svrhe. Made in UK.

Bol se može izmeriti. Uređaji za kvantitativno ispitivanje osećaja bola i temperature. Made in Israel.

Vodeća svetska kompanija u oblasti zdravstvene zaštite.

Poznat kao pionir EEG holtera, takođe pruža fleksibilna rešenja zasnovana na rutinskom EEG-u i LTM studijama.

Kompanija za proizvodnju potrošnog materijala u oblasti neurološke dijagnostike(EEG, EMG, TMS...).

Lider u proizvodnji potrošnog materijala za EEG uređaje.

Jedna od najvećih svetskih kompanija za proizvodnju pasta, elektroda i elektro-provodljivih gelova.