Ambulo 2400


Ambulo 2400 je 24-časovni ambulatorni sistem za praćenje krvnog pritiska koji nudi najsavremenije inovacije, tačnost i pouzdanost u radu. Opcija aktigrafije vrši automatsko određivanje ciklusa spavanja/budnosti, smanjujući oslanjanje na dnevnike pacijenata i omogućavajući sinhronizaciju studija kliničkih pregleda.