Potrošni materijal

Electro-Cap International, Inc.

Electro-Cap nudi širok spektar medicinskog potrošnog materijala za neurološka istraživanja. Kompanija ima iskustvo u savetovanju bolnica i univerziteta širom sveta o upotrebi elektroda i elektro kapa.ANT Neuro

ANT Neuro je specijalizovan kompanija za distribuciju potrošnog materijala visokog kvaliteta koji se koristi u okviru naučnih istraživanja i u oblasti neurološke dijagnostike. Najveću primenu ima u EEG, EMG, TMS i MEG oblastima.Natus

Natus Medical Incorporated nudi kvalitetan potrošni materijal za oblast neurološke dijagnostike (EEG, EMG, EP...).Weaver and Company

Priznati lider u proizvodnji pasta za pripremu kože, elektroda, i elektroprovodljivih gelova za oblast neurološke dijagnostike.