Algomed


Medoc je razvio AlgoMed, digitalni algometar koji omogućava korisniku da izvrši različite paradigme testiranja pritiska koje se mogu koristiti za širok spektar mera bola pod pritiskom, kao što su prag bola pritiska, tolerancija bola pod pritiskom, vremensko sumiranje (TS) i CPM (uslovna modulacija bola) takođe se naziva DNIC (Diffuse Nokious Inhibitori Control).

Zahvaljujući Medoc-ovom softveru, lekari su u mogućnosti da prate test dok primaju vizuelne i zvučne povratne informacije u realnom vremenu na svom računaru. AlgoMed-ova ergonomska ručka omogućava operateru da lako uhvati Algometar i primeni ugrađeni pritisak. Softver omogućava lako upravljanje pacijentima, programima i rezultatima testova. AlgoMed softver nudi izbor lokacije tela, a dodatne lokacije tela mogu biti personalizovane u softveru. Rezultati mogu biti prikazani u prilagodljivim izveštajima u boji ili izvezeni u Ekcel radi dalje analize.

Pathway


Medoc Pathway - "Pain & Sensori Evaluation Sistem" uvodi revolucionarnu novu tehnologiju i mogućnosti u oblasti objektivnog izazvanog potencijala bola. Ova rešenja imaju modularni dizajn koji se može prilagoditi specifičnim potrebama i protokolima i nudi laku mogućnost nadogradnje.

TSA 2


Medoc TSA 2 NeuroSensori Analizer je precizan, kompjuterski kontrolisan uređaj sposoban da generiše i dokumentuje odgovor na visoko ponovljive toplotne i vibracione stimuluse, kao što su toplota, hladnoća, bol izazvan toplotom, bol izazvan hladnoćom ili vibracija. TSA 2 pruža kvantitativnu procenu funkcije senzornih nerava (A-Delta i C-vlakna), kao i za A-Beta vlakna.