O nama

U 25 uspešnih godina Medial Group je gradio svoju reputaciju sigurne kompanije za nabavku i podršku medicinskih uređaja. Medial Group je najpre počeo kao kompanija Vickers Medelec, specijalizovana prvenstveno za neurološku dijagnostiku i neonatalnu negu, da bi u poslednjih 15 godina bio prisutan pod današnjim nazivom, s proširenim programom ekskluzivnog zastupništva medicinskih uređaja iz mnogih područja dijagnostike i terapije.

Medial Group je prisutan na dijagnostičkim područjima neurologije, neurohirurgije, kardiologije, urologije, gastroenterologije, ginekologije i obstetricije, angiologije, intenzivne nege, pulmologije.

U svom programu Medial Group nudi dijagnostičke aparate: EEG, EEG holtere, EMG, EP, IOM, ERP, LTM, TCD, EKG,EKG i RR (BP) holtere, ergometre, zatim urodinamske, gastroenterološke i ultrazvučne aparate, nadzor vitalnih parametara pacijenata (monitoring), CTG, FHR, pH holtere, spirometre, VNG, ENG, opremu za laboratorijsku dijagnostiku i sl. Od terapeutskih proizvoda Medial Group nudi: respiratore, ovlaživače, grejače vazduha i spoljne defibrilatore.

U saradnji sa kompanijama koje zastupa, Medial Group organizuje predstavljanje nove opreme našim najcenjenijim medicinskim stručnjacima.

Hands on top of each other.

Delatnosti


Aktivnosti kompanije na trzištu

Stalna aktivnost na tržištima Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije učinila je Medial Group kompanijom doslednom u kvalitetu pružene usluge. Danas je prepoznata kao pouzdana kompanija od strane zaposlenih u medicini čak i izvan područja svoga delovanja, kako u lokalnom okruženju, tako i u inostranstvu gde Medial Group ekskluzivno zastupa pojedine proizvođače medicinske opreme.

Medial Group je vodeća kompanija u pružanju podrške u neurološkoj dijagnostici u svim državama za koje ima pravo zastupništva s izuzetno velikim tržišnim udelom, od preko 90%.

Najveća vrednost - zaposleni

Medial Group zapošljava stručne i visoko kvalifikovane radnike. Na tržištima Slovenije, Crne Gore i Makedonije, Medial Group je prisutan preko pojedinih lokalnih kompanija s kojima ima poseban partnerski ugovor. Svi zaposleni kod kojih su potrebna specifična znanja za održavanje operme su ovlašćeni i sertifikovani od samih proizvođača opreme. Znanja se održavaju i unapređuju na redovnim treninzima na mestima i ustanovama određenim od strane proizvođača.

© 2023 Medial Group d.o.o