O nama

U 25 uspešnih godina Medial Group je gradio svoju reputaciju sigurne kompanije za nabavku i podršku medicinskih uređaja. Medial Group je najpre počeo kao kompanija Vickers Medelec, specijalizovana prvenstveno za neurološku dijagnostiku i neonatalnu negu, da bi u poslednjih 15 godina bio prisutan pod današnjim nazivom, s proširenim programom ekskluzivnog zastupništva medicinskih uređaja iz mnogih područja dijagnostike i terapije.

Medial Group je prisutan na dijagnostičkim područjima neurologije, neurohirurgije, kardiologije, urologije, gastroenterologije, ginekologije i obstetricije, angiologije, intenzivne nege, pulmologije.

U svom programu Medial Group nudi dijagnostičke aparate: EEG, EEG holtere, EMG, EP, IOM, ERP, LTM, TCD, EKG,EKG i RR (BP) holtere, ergometre, zatim urodinamske, gastroenterološke i ultrazvučne aparate, nadzor vitalnih parametara pacijenata (monitoring), CTG, FHR, pH holtere, spirometre, VNG, ENG, opremu za laboratorijsku dijagnostiku i sl. Od terapeutskih proizvoda Medial Group nudi: respiratore, ovlaživače, grejače vazduha i spoljne defibrilatore.

U saradnji sa kompanijama koje zastupa, Medial Group organizuje predstavljanje nove opreme našim najcenjenijim medicinskim stručnjacima.

Delatnosti


Aktivnosti kompanije na trzištu

Stalna aktivnost na tržištima Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije učinila je Medial Group kompanijom doslednom u kvalitetu pružene usluge. Danas je prepoznata kao pouzdana kompanija od strane zaposlenih u medicini čak i izvan područja svoga delovanja, kako u lokalnom okruženju, tako i u inostranstvu gde Medial Group ekskluzivno zastupa pojedine proizvođače medicinske opreme.

Medial Group je vodeća kompanija u pružanju podrške u neurološkoj dijagnostici u svim državama za koje ima pravo zastupništva s izuzetno velikim tržišnim udelom, od preko 90%.

Najveća vrednost - zaposleni

Medial Group zapošljava stručne i visoko kvalifikovane radnike. Na tržištima Slovenije, Crne Gore i Makedonije, Medial Group je prisutan preko pojedinih lokalnih kompanija s kojima ima poseban partnerski ugovor. Svi zaposleni kod kojih su potrebna specifična znanja za održavanje operme su ovlašćeni i sertifikovani od samih proizvođača opreme. Znanja se održavaju i unapređuju na redovnim treninzima na mestima i ustanovama određenim od strane proizvođača.